2011-11-06

Grattis

Kortet som jag publicerade innan detta, är till samma person.
Men detta är från hennes mamma.
Hon ville att kortet skulle vara i höstfärger.
The card that I published before this, it´s for the same person. But this is from her mother.
She wanted the card would be in autumn colors.


 Höstblommor och löv, med kärlek. ;)
Autumn flowers and leaves, with love. ;)


Fick veta att hon skulle få pengar eller presentkort, så jag gjorde en ficka på insidan som man kunde skicka med det i kortet.
Was told she would receive money or gift cards, so I made a pocket on the inside that you could send it into the card.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar