2012-09-30

Konfirmand 2012

En arbetskamrat/vän/knypplingselev skulle på konfirmation och hon ville ha ett kort. Jag började fundera ut hur det skulle se ut men så fick jag en annan ide. Frågade om hon ville ha ett vanligt kort eller om jag fick göra ett bokkort istället. Det gick hon med på och så här blev det. :)
A coworker / friend / student of lacemaking, were going to a confirmation and she wanted a card. I started to figure out how it would look but then I got another idea. I asked if she wanted a plain card or if I could make a bookcard instead. She was okej with that and this was it. :)
 På boksidans rygg skrev jag dit konfirmandens namn.
On the book page back I wrote the name.
 På framsidan skrev jag bara dit konfirmand och årtalet 2012.
On the front I wrote just the confirmation and the year 2012th
 Så här blev insidan, sett snett uppifrån.
Like this was the inside, seen from above.
 På den vänstra sidan skrev jag alla namnen som skulle gratulera Jonathan.
On the left side, I wrote all the names that would congratulate Jonathan.
 På den högra sidan skrev jag en vers, som jag hittade på internet. Dessutom visste jag att han skulle få pengar så på denna sida kunde de rulla ihop sedlarna och lägga ner där.
On the right side, I wrote a poem, which I found on the internet. Additionally, I knew that he would get money so on this page, they could roll up the money and put it down there.
Ordet konfirmation är en stickers som jag satt dit.
The word confirmation is a sticker that I put there.
 
Inte så pjokigt, om jag får säga det själv. ;)
Ha det gott!
Not so bad, if I may say so myself. ;)
Have a great day!

2012-09-16

50-åring

En jägare fyllde år och en arbetskamrat skulle på kalas. Jag fick äran att göra kortet. Det är ju så roligt att få göra personliga kort. Till en älgjägare, ja då måste man ju ha med en älg! :)
A hunter's birthday and a colleague were at a party. I was honored to make the card. It's so fun to make personal cards. To a hunter, then one has to have a moose! :)
 Namnet, siffrorna och älgen är utskurna med min slice. Gräset är en stämpel som jag har färglagt.
Bakgrunden bakom älgen har jag bara färglagt med en massa gröna toner på ett vitt cardstock.
Kornet är utklippt på fri hand.
The name, numbers and moose are cut with my slice. The grass is a stamp that I have colorized.
The background behind the moose, I just colored with a lot of green tones on a white cardstock.
  The riflescope is cut out freehanded.
 
Insidan blev inspirerat av kikarsiktet. :)
The interior was inspired by the scope. :)
 
Ha det gott!!!

Konfirmationskort

Dessa kort blev gjorda till sambons föräldrar. Deras barnbarn skulle konfirmeras i augusti.
 Detta kort var till tvillingkillen, Andreas.
These cards were made ​​to the partner's parents. Their grandchildren were confirmed in August.
  This card was the twin boy, Andreas.
 

 
*****
Detta kort var till tvillingtjejen, Jessica.
This card was the twin girl, Jessica.

 
De var duktiga och konfirmerade blev de. :)
They were talented and they were confirmed. :)
 
Ha det gott!!! Kram!
Have a great day! Hug!

In the name of love...

Ett beställningskort i kärlekens tecken.
An order card in the name of love.
 Först tog jag ett vitt papper och stämplade dit ett brudpar i hörnet. Denna målade jag sen med distressfärger. Ovan på det satte jag fast ett OH-liknande papper, på det hade jag skrivit ut en text med kärleksord.
First I took a piece of white paper and stamped there a wedding couple in the corner. This I painted then with distressfärger. On top of that I attach a transparency paper, on that I had printed a text with words of love.
 Här en närbild på brudparet.
Here is a close up of the bride and groom.
 Nere i det vänstra hörnet satte jag dit lite blommor och blad.
Down in the left corner I put some flowers and leaves.
Inne i kortet, även där en kort dikt och så namnen på de som uppvaktade de nygifta.
Inside the card, even with a short poem, and so the names of those who courted the newlyweds.
 
Må kärleken  blomstra!
May the love blossom!

2012-09-02

Annelie 70

Mina föräldrar och vänner skulle på storkalas. Jag fick äran att göra kortet. :)
My parents and friends were on a big party. I was honored to make the card. :)
 Här har jag använt mig av en massa stämplar och stämplat runtom fjärilen. Namnet har jag skrivit dit men 70 har jag stämplat dit.
Here I have used a lot of stamps and stamped around the butterfly. The name I have written there but I have stamped 70 there.
 En närbild av fjärilen.
A close up of the butterfly.
 Det är som ett kuvert och kort i ett. Riktigt roligt att göra.
It's like an envelope and card in one. Really fun to do.
Här är baksidan av kortet, det måste ju vara dekorerat också. ;)
Here is the back of the card, it has to be decorated too. ;)
 
Ha det gott!
Take care!

Sjung om studentens....

Min sambos brorson tog studenten i somras. Detta kort gjorde jag till mina svärföräldrar att ge bort.
 My partner's nephew graduated this summer. This card I made for my in-laws to give away.
 Insidan. Även så att de kunde fästa fast pengar.
The inside. Even so they could attach the money. 


Pensionär!

En arbetskamrat fick syn på en av mina flaskkort och ville genast ha en till sin man som fyllde pensionär. Han skulle få en flaska "gott" och sedan några trisslotter och då ville hon att det skulle  finnas plats för lotterna på kortet.
A colleague spotted a bottlecard of mine and immediately wanted to have one for her husband who turned senior. He would get a bottle of "good" and then some lottery tickets and she wanted it would be a place for tickets on the card.
 Självklart fixar jag det! :)
Obviously I fix it? :)
 Så här blev det på kortet. Jag skar snitt i papperna så att hon kunde trä dit lotterna.
Namnet skrev jag dit.
Like this became it on the card. I cut incision in the papers so she could put the lottery tickets.
The name I wrote there.
 Eftersom lotterna skulle va på framsidan så fick tagen med hälsningen bli från sidan.
Since lottery tickets were right at the front I had to put the greeting tag from the side.
 Dessutom hade jag bara några veckor innan beställningen köpt dessa brads. :)
Besides, I had only a few weeks before the order, purchased these brads. :)
 De passade ju helt perfekt, han är ju snickare! :)
They fit perfectly, he's a carpenter! :)
Så här blev den i sin helhet.
Pensionären blev glad både för det goda och för flaskkortet med lotterna.
Om det blev någon vinst vet jag inte. ;)
Like this became it in its entirety.
The senior was happy for both "the good" and bottlecardcard lottery tickets.
If there were any profits I do not know. ;)
 
Ha det gott!!!
Kram
 
Take care!
Hug