2012-09-02

Pensionär!

En arbetskamrat fick syn på en av mina flaskkort och ville genast ha en till sin man som fyllde pensionär. Han skulle få en flaska "gott" och sedan några trisslotter och då ville hon att det skulle  finnas plats för lotterna på kortet.
A colleague spotted a bottlecard of mine and immediately wanted to have one for her husband who turned senior. He would get a bottle of "good" and then some lottery tickets and she wanted it would be a place for tickets on the card.
 Självklart fixar jag det! :)
Obviously I fix it? :)
 Så här blev det på kortet. Jag skar snitt i papperna så att hon kunde trä dit lotterna.
Namnet skrev jag dit.
Like this became it on the card. I cut incision in the papers so she could put the lottery tickets.
The name I wrote there.
 Eftersom lotterna skulle va på framsidan så fick tagen med hälsningen bli från sidan.
Since lottery tickets were right at the front I had to put the greeting tag from the side.
 Dessutom hade jag bara några veckor innan beställningen köpt dessa brads. :)
Besides, I had only a few weeks before the order, purchased these brads. :)
 De passade ju helt perfekt, han är ju snickare! :)
They fit perfectly, he's a carpenter! :)
Så här blev den i sin helhet.
Pensionären blev glad både för det goda och för flaskkortet med lotterna.
Om det blev någon vinst vet jag inte. ;)
Like this became it in its entirety.
The senior was happy for both "the good" and bottlecardcard lottery tickets.
If there were any profits I do not know. ;)
 
Ha det gott!!!
Kram
 
Take care!
Hug


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar