2011-11-23

Till brudparet

Bröllopskortsbeställning.
Jag provade ett nytt sätt att vika kort, enkel men lite klurig att öppna. Ett vackert papper att använda till detta tema är, tycker jag, Best Creations "Mr & Mrs".
Wedding Card Order.
I tried a new way to fold the card, simple but a bit tricky to open. A beautiful paper to use for this theme, I think, Best Creations "Mr. & Mrs.".

En närbild av textstämpeln.
A close-up of text stamp.

Först viker man upp lilla fliken på kortet. Där skrev jag namnen på de som skulle gifta sig. Även en stämpel med ett brudpar.
First, fold it up small tab on the card. There, I wrote the names of those who would marry. Even a stamp with a bridal couple.

Därefter öppnade man kortet som vanligt och där satt jag in en dikt och ett fält där de som skulle uppvakta brudparet kunde skriva sina namn.
Then they opened the card as usual and there I sat in a poem and a field in which those who would woo the couple could write their names.
Det är alltid kul att göra olika variationer på kort, även ifall det inte är mycket variation.
Hoppas att de blev glada över kortet och att kärleken håller i sig!!! 
It's always fun to do different variations on the card, even if there is not much variety.
Hope they were happy of the card and that love lasts!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar