2012-01-06

40-åring

En god vän ville ha ett prsonligt kort till en 40-åring. Självklart ställer jag upp. Han som fyllde år var visst ekonom, så jag hade hoppats på att jag hade något papper med valutor på, eller något liknande. Men icke. =(
A good friend wanted a personalized card to a 40-year-old. Of course I'll do it. The birthdayboy was  an economist, so I had hoped that I had any paper with some currencies on, or something similar. But no. = (

 Då var jag tvungen att hitta på något. Jag tog en vit cardstock och sedan skar jag ut dollar tecken, i olika storlekar, med min slice. Dessa la jag ut på cardstocken och använde glimmer mist och distresser för att få olika färger på dollar tecknen.
Then I had to find something. I took a white cardstock and then I cut out the dollar signs, in different sizes, with my slice. Then I put them out on the cardstock and used the glimmermist and distresses to get different colors on the dollar signs.

Namnet och siffrorna är självklart utskurna med min slice. =)
The name and numbers are obviously carved with my slice. =)
Hoppas att det blev till belåtenhet.
Kram!
Hope it was to their liking.
Hug!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar