2012-01-17

Bröllop

En avdelning på min fd arbetsplats ville ha ett kort tidigare i höst. Jag gjorde ett kort med mycket vitt och mörkrosa. Stämpeln är från kort og godt.
A department at my former place of work wanted a card earlier this fall. I made a card with lots of white and dark pink. The stamp is from kort og godt.


Innuti ville de ha en ficka som man kunde stoppa pengar eller ett presentkort. Stämpeln kommer från inkido.
Inside, they wanted to have a pocket that you could put money or a gift certificate. The stamp is from Inkido.


Därefter skrev jag namnen på alla som skulle vara med på presenten, det var typ 30 st namn. Skrivkramp! =)

Then I wrote the names of all who would be in the gift, it was like 30 pc name.
Writer's cramp! =)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar