2012-01-15

Flaskkort

Här kommer två flaskkort som jag gjorde innan jul. Det ena blev i rött.
Here are two bottlecards that I made before Christmas. One was in red.


En närbild på det röda flaskkortet. Tagen är utskuren med slice. ;)
A close up of the red bottlecard. The tag is cut with a slice. ;)


 Och det här är vid flaskhalsen.
And this is the bottleneck.


***

Gjorde även ett vitt flaskkort.
Also made a white bottlecard.

Även här har tagen utskurits med slicen! =)
 Also this tag has been cut out with slice! =)


Närbild vid flaskhalsen.
 Close-up at the bottleneck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar